Somersby Dāmu tūre 2019 - Open

somersby-logo-rgb

NOLIKUMS

1. Vadība: Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina Golfa laukuma Viesturi sacensību komiteja. Galvenais tiesnesis - Guntars Dobelis.

2. Sacensību vieta un laiks: Sacensības notiek Golfa laukumā Vieturi 9 posmos un noslēdzas ar fināla posmu:

1. posms - 8. maijā;
2. posms - 29. maijā;
3. posms - 12. jūnijā;
4. posms - 26. jūnijā;
5. posms - 10. jūlijā;
6. posms - 24. jūlijā;
7. posms - 7. jūlijā;
8. posms - 21. augustā;
9. posms - 28. augustā;
Fināls (svētdiena) - 8. septembrī.

3. Dalībnieki
3.1. Sacensības notiek Dāmu konkurencē.
3.2. Latvijas HCP sistēmā reģistrētas spēlētājas ar 2019. gadā samaksātu biedru naudu.
3.3. Spēlētājas ar HCP lielāku par 36, spēlē ar HCP 36.

 4. Sacensību formāts un noteikumi
4.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un Golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem.
4.2. Sacensību formāts - Stableford punktu spēle - 9 bedrītes 1 handikapa grupā:
1. grupa - Dāmas - HCP 0-36 - Stableford
4.2.1. Fināla posmā Stableford punktu spēle - 18 bedrītes.
4.3. Izsitiena vietas: Sarkanās - Dāmas.
4.4. Katra dalībniece savu spēles kartiņu nodod pēc pirmajām 9 izspēlētām bedrītēm kluba recepcijā rezultātu apkopošanai.
4.5. Sacensību laiks 1 spēlētāju grupai ne vairāk kā 2.5 h, vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes.
4.6. Bumbiņu marķēšana obligāta.
4.7. Sacensībās tiek piemērots Golfa laukuma Viesturi Slope indekss.

5. Tūres rezultātu vērtēšana
5.1.
Katrā tūres posmā tiek piešķirti punkti atbilstoši dalībnieces iegūtajiem Stableford punktiem.
5.2. Ieskaitē tiek ieskaitīti katras dalībnieces 5 labāko posmu rezultāti.
5.3. Kopvērtējumā 5 labāko posmu vidējā Stableford punktu vērtība reizināta ar koeficientu 1.2 tiek summēta ar fināla posmā iegūtiem Stableford punktiem.

6. Pieteikšanās un izloze
6.1.
Dalībnieces par flaita sastāvu un starta laiku vienojas pašas savā starpā un informē recepcijas darbinieku, atkarībā no ierašanās laika. Katrā flaitā obligāti jābūt ne mazāk kā 2 posma dalībnieces (izņēmums ir Fināla posms).
6.2. Spēlētājām ir pienākums pieteikties uz fināla posma sacensībām līdz ceturtdienai, 5. septembrim plkst. 16:00, mob. tel. 26444390.
6.3. Fināla posma izloze notiek ceturtdien, 5. septembrī, plkst. 16:30.
6.4. Fināla posma flaiti tiek sastādīti pamatojoties uz iepriekšējo posmu rezultātiem.

7. Starta laiks
7.1. Par starta laiku dalībnieces vienojās pašas savā starpā un informē recepcijas darbinieku (izņēmums ir Fināla posms).
7.2. Fināla posma starts notiks saskaņā ar izlozi svētdien, 8. septembrī no plkst. 10:00.
7.3. Katra tūres dalībniece pati ir atbildīga par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

8. Dalības maksa
8.1. Sacensību dalības maksa katrai dalībniecei 5 Eur (Fināla posmā 20 Eur pusdienas iekļautas cenā).
8.2. Green fee 20 Eur. Golfa laukuma Viesturi sezonas karšu īpašniecēm green fee nav jāmaksā.

9. Apbalvošana: notiek 8. septembrī pēc Fināla posma.
1. vietai 100% atlaide 2020. gada sezonas kartei Golfa laukumā Viesturi.
2. vietai 50% atlaide 2020. gada sezonas kartei Golfa laukumā Viesturi.
3. vietai 30% atlaide 2020. gada sezonas kartei Golfa laukumā Viesturi.

Sadarbība