Viesturu Lielās Gada balvas tūre 2017 - Open

Viesturu Lielās Gada balvas tūre 2017 - Open

NOLIKUMS

1. Vadība
Tūri organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukuma Viesturi sacensību komiteja.
Komitejas priekšsēdētājs – Guntars Dobelis.
Komitejas locekļi -  Jūlija Lāce, Gunārs Pīlādzis, Andris Rodze.
Galvenais tiesnesis – Guntars Dobelis. 

2.Tūrē iekļauto sacensību vieta un laiks
Tūres sastāvā tiek ieskaitīti rezultāti no 8 (astoņām) atsevišķām patstāvīgām sacensībām:

- 30.aprīlis

-

Alus darītavas ALĶĪMIĶIS kauss - Open

- 07.maijs

-

Baltic Beach Hotel kauss - Open

- 21.maijs

-

Larsa Jonsson piemiņas kauss - Open

-11.jūnijs

-

Viesturu MANDATUM LIFE kauss - Open

- 02.jūlijs

 

Viesturu čempionāts - Open

- 09.jūlijs

-

Viesturu ADENTA kauss - Open

- 16.jūlijs

-

Signum kauss – Open

- 03.septembris

-

Viesturu STOCKMANN kluba kauss - Open

 

3.Dalībnieki
3.1. Sacensības notiek un rezultātus ieskaita Dāmu un Kungu konkurencē.
3.2. Spēlētājiem 2016. gada HCP aktivizētas kartes obligātas.

4.Tūres sacensību formāts un noteikumi
4.1. Sacensības notiek atbilstoši attiecīgo sacensību nolikumiem.

5.Gada tūres rezultātu vērtēšana.
5.1. Karam spēlētājam piešķir punktus apgrieztā vērtībā viņa ieņemtajai vietai stableford ieskaitē. Golfa kluba Viesturi kluba kauss–Open  piešķir punktus apgrieztā vērtībā viņa ieņemtajai vietai stroke netto ieskaitē.
Golfa kluba Viesturi čempionāts-Open piešķir punktus apgrieztā vērtībā viņa ieņemtajai vietai stroke ieskaitē.
Kungi par I vietu saņem 27 punktus, II-26 punktus, III-25 punktus un pārējās vietas saņem proporcionāli sadalītus punktus intervālā 24-1. Dāmas attiecīgi I-10, II-9, III-8 un intervālā 7-1 punktus sadala proporcionāli pārējo vietu ieguvējām.
5.2. Gada vērtējumu veido iegūto punktu summa. Vērtējumā tiek ieskaitīti katra spēlētāja labākie rezultāti no 5 (piecām) sacensībām.
5.3. Tiek noteiktas 3 ( trīs) galvenās Viesturu gada sacensības:

                                - Signum kauss - Open                                                koefic. 1.3

                                - Viesturu čempionāts - Open                                   koefic. 1.5

                                - Viesturu STOCKMANN kluba kauss – Open       koefic. 1.4

5.4.Lai spēlētājs pretendētu uz Viesturu Lielo Gada balvu ir jāpiedalās divās galvenajās sacensībās.

6.Apbalvošana
6.1. Apbalvo pēc Gada vērtējuma ieskaites:
- Dāmas – 1.-3. vieta.
- Kungi – 1.-3. vieta.
6.2. Viesturu Lielo Gada balvu:
1. vietas - Gada karti 2018. gada sezonai iegūs spēlētāji ar lielāko punktu skaitu atsevišķi Kungu un Dāmu konkurencē.
2. vietas - 50 % 2018. gada kartei iegūs spēlētāji atsevišķi Kungu un Dāmu konkurencē.
3. vietas - 30 % 2018. gada karte iegūs spēlētāji atsevišķi Kungu un Dāmu konkurencē.

 

Sacensību orgkomiteja

27.03.2017.

Sadarbība