Golfa klubs “Viesturi

Biedrība "Golfa klubs Viesturi" dibināta 2002. gada 12. aprīlī.

Kluba valde

Gunārs Pīlādzis - prezidents
Ģirts Rēvalds - viceprezidents
Skaidrīte Verbicka - valdes locekle
Guntis Gailis - valdes loceklis
Andris Rodze - valdes loceklis
Ivars Eniņš - valdes loceklis

Kluba revidente ir Jeļena Holodkova

Valde sadarbībā ar laukuma vadību un darbiniekiem veic dažādus pasākumus, kuri vērsti kluba statūtos noteikto mērķu sasniegšanai:

  • golfa popularizēšana,
  • golfa attīstības veicināšana,
  • veselīga un interesanta dzīvesveida reklamēšana.


Klubam kopš 2006. gada 17. oktobra ir Sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Klubs ir Latvijas Golfa Federācijas biedrs.

Kluba biedru reģistrā ir 264 biedri.

Uz 2014. gada 1. maiju ir 90 aktīvo biedru.

Sadarbība