Bērnu nodarbības

BĒRNU NODARBĪBU GRAFIKS   no 01.06.2017.-31.08.2017.

grafiki 01.06

* A, B grupa - bērni, kuri ir sertificēti golfa spēlētāji

** C grupa - bērni, kuri nav sertificēti golfa spēlētāji (iesācēji)

BĒRNU SADALĪJUMS PA GRUPĀM

berni

CENRĀDIS

cenradis

Sadarbība