Bērnu nodarbības

BĒRNU NODARBĪBU GRAFIKS   no 01.06.2017.-31.08.2017.

grafiks1

* A, B grupa - bērni, kuri ir sertificēti golfa spēlētāji

BĒRNU SADALĪJUMS PA GRUPĀM

bērni

CENRĀDIS

cenradis

Sadarbība